Besarnya Cinta Abu Bakar ra. kepada Baginda Rasulullah saw.

Muhammad bin Sirin berkata: Telah berbincang-bincang segolongan laki-laki di masa Khalifah Umar ra. hingga seakan-akan mereka melebihkan Umar ra. atas Abu Bakar ra. Kemudian hal itu sampai kepada Khalifah Umar ra. Khalifah Umar ra. bertutur sebagai berikut:

Demi Allah, satu malam dari Abu Bakar lebih utama daripada keluarga Umar. Rasulullah saw. pernah pergi menuju Gua Tsur dan Abu Bakar bersama beliau. Abu Bakar kadang berjalan di depan beliau dan kadang di belakang beliau. Hal itu membuat Rasulullah saw. penasaran. Beliau pun berkata, “Wahai Abu Bakar, mengapa engkau kadang berjalan di depanku dan kadang di belakangku?”

Abu Bakar berkata, “Jika aku ingat orang-orang yang mengejarmu, aku berjalan di belakangmu. Jika aku ingat orang-orang yang mengintaimu, aku berjalan di depanmu.”

Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Abu Bakar! Apakah ada suatu perkara yang lebih engkau sukai menimpamu dan tidak menimpaku?”

Abu Bakar menjawab, “Benar, demi Allah yang telah mengutusmu dengan haq. Jika ada suatu perkara yang tidak menyenangkan, aku lebih suka hal itu menimpaku dan tidak menimpamu.”

Ketika keduanya telah sampai di Gua Tsur, Abu Bakar berkata, “Tunggu sebentar di tempatmu, wahai Rasulullah, hingga aku membersihkan gua untukmu.” Kemudian Abu Bakar pun masuk gua. Ia lalu membersihkan gua itu… (HR Hakim).

Begitulah gambaran betapa besarnya cinta Abu Bakar ash-Shiddiq ra. kepada Rasulullah saw. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana cinta kita kepada beliau?

Scroll to Top